Ekološka katastrofa na rijeci Karašici- uništen riblji fond, tragamo za počiniteljem!??

Ekološka katastrofa na rijeci Karašici- uništen riblji fond, tragamo za počiniteljem!??

1. U petak u tijeku dana javljeno uginuće ribe na Karašici kod Kapelne!
– odmah izvješena služba 112
– na vodu izašao vodočuvar Hrvatskih voda,
-obaviještena policija,
2. U subotu oko 21,00 sati iz ŠRD “Linjak” Golinci javljaju da ima uginuća ribe na Karašici kod Golinaca, javljaju i ribiči i uzvodno da ima uginuća!
– javljeno sa 112 da će ujutro na teren izaći vodoravni inspektor,
– u subotu i nedjelju se ponovno poduzimaju mjere, pozivi na 112, zove policija i izvještava se ribarski inspektor, veterinarski inspektor i inspektor zaštite okoliša,
– istražuje se uzrok katastrofe,
– riboluvarska služba na terenu, u utorak od strane policije uzeti uzorci vode na površini i dubinski,
– u srijedu kod Črnkovaca ribočuvari čamcem skupili nekoliko vreća uginule ribe (štuka, klen, bodorka, grgeč) i voditelj ribolovnog područja predao ribu u Veterinarsku stanicu veterinarskom inspektoru za uzorkovanje i pohranu ribe nadležnoj ustanovi,
-aktivnosti na pronalasku krivca za ekološku katastrofu traju i dalje!
– na tone uništenog ribljeg fonda, krivac mora biti kažnjen i nadoknaditi štetu!