I kolo Mini lige za kadete, kadetkinje, juniore i juniorke

I kolo Mini lige za kadete, kadetkinje, juniore i juniorke

Na Staroj Dravi u P.Podravskim održano je I kolo Mini lige Zajednice ŠRU D.Miholjac za kategorije kadeta, kadetkinja, juniora i juniorki.

Domaćin je bio ŠRD “Đurađ” iz Sv.Đurđa. Natjecanje nije održano na predviđenoj vodi “Selišće” zbog loših hidroloških uvjeta.
Nastupilo je 6 ekipa kadeta, najbolje rezultate postigli su:
1.mjesto ekipno RŠU “Udica” D.Miholjac
Sva tri sektorska plasmana, prva mjesta i zlatne medalje Patrik Drašković, Domagoj Sertić i Samuel Kovačević.
2.mjesto ekipno ŠRD “Zlatni Karas” Viljevo, dvije brončane sektorske medalje Mario Grgičević i Antonio Galić.
3.mjesto ekipno ŠRD “Plosna” Kunišinci”, Jan Plužarić srebrna medalja i Patrik Barić brončana medalja.
Nastupile su dvije ekipe kadetkinja.
1.mjesto je zauzela ekipa ŠRD “Šaran” iz P.Podravskih.
Karla Golinac i Samanta Skrbin zlatne sektorske medalje, a Viktorija Petrović srebrna medalja.
2.mjesto RŠU “Udica” D.Miholjac, Ena Sudarić zlatna sektorska medalja i Gabrijela Kranjčević i Nina Sudarić srebrne medalje.
Juniori i juniorke lovili su zajedno a rezultati su slijedeći:
1. mjesto ekipno juniorke RŠU”Udica” i sve tri zlatne sektorske medalje: Monika Sudarić, Ena Guba i Mia Sudarić.
2.mjesto ŠRD “”Smuđ” Črnkovci, Sebastijan Curač i David Juras srebrne sektorske medalje, a Gabriel Faltum brončana medalja.
3.mjesto ŠRD “Đurađ iz Sv.Đurđa.
Luka Vargić srebrna sektorska medalja i Alan Dolančić i Leon Petrović brončane medalje.