Izvještajna skupština ŠRD “Đurđenovac”

Izvještajna skupština ŠRD “Đurđenovac”

U subotu 28.01.2023.godine održana je Izvještajna skupština ŠRD “Đurđenovac” s početkom u 10,00 sati.

Na skupštini su sudjelovali predsjednik Zajednice ŠRD D.Miholjac i tajnik Zajednice i voditelj ribolovnog područja Željko Macanić.
          Podnesena su izvješća o radu, te financijsko izvješće i Plan rada za naredno razdoblje. Ivan Deković,  predsjednik društva iznio je podatke o uređenju bentova i drugih  površina oko ribnjaka “Švajcerija”. Pri kraju je i  dovršetak uređenja  table za ribolov “uhvati i pusti”. Hrvatske vode su pri kraju završnih radova. Time će tkz. tabla 2. ponovno biti osposobljena za rekreativni i športski ribolov.
           Sva izvješća su prihvaćena jednoglasno.
            Predsjednik i tajnik Zajednice su iznijeli podatke zašto je došlo do povećanja cijene dozvole za športski ribolov.  Nakon 20 godina očekuje nas javni poziv, odnosno natječaj za dodjelu ribolovnog prava,te izrada Plana gospodarenja za narednih 6 godina. Tu je i znatno poskupljenje ribe na tržištu, mora se pojačani rad ribočuvarske službe i dr.
          Pod raspravom-razno bilo je pitanja i ideja o eventualnom izlasku udruge iz sastava Zajednice i samostalna prijava na natječaj za ribolovno pravo.
          Zaključak je da se po ovom važnom pitanju svi članovi izjasne na posebnoj Skupštini po ovoj temi i da se Zajednica izvijesti o odluci u roku od tri mjeseca.