KUP “Šarana” P. Podravski

KUP “Šarana” P. Podravski

Na Staroj Dravi u P.Podravskim održan je tradicionalni Kup “Šarana”.
Zbog aktualne situacije sa pandemijim pozvan je manji broj ekipa. Ukupno je nastupilo jedanaest.Lovili se po sunčanom, ali vrlo sparnom vremenu.

Najbolji su danas bili:
1.ŠRD “Šaran 1 ” – seniori
2.ŠRD “Zlatni karas” Viljevo i
3.ŠRD “Đurađ” Sv.Đurađ

Sektorski najbolje rezultate ostvarili su:
Petar Majdenić iz “Smuđa” Črnkovci u sektoru A,
Matej Knežević iz “Zlatnog karasa” u sektoru B i
Tihomir Ronta iz “Šarana 1” u sektoru C.

Prilog : dnevnik i rezultati