Odluka o rekreativnom ribolovu ZŠRU D.Miholjac

Odluka o rekreativnom ribolovu ZŠRU D.Miholjac

Zajednica športsko ribolovnih udruga Donji Miholjac
Broj: Sl – CZ/20.
Donji Miholjac, 17.04.2020.godine
Na osnovu Odluke Stožera CZ Republike Hrvatske, Stožera CZ Osječko baranjske županije i Stožera jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine) i javne objave u medijima načelnika Stožera CZ Osječko baranjske županije (16.04.2020.godine) Zajednica športsko ribolovnih udruga donosi

O D L U K U

o odobrenju rekreativnog ribolova za članove udruga članica ZŠRU D.Miholjac
uz poštivanje slijedećih mjera:
– Svim osobama kojima je izrečena mjera samoizolacije i karantene STROGO je zabranjeno posjećivanje voda i obavljanje ribolova
– Rekreativni ribolov može se obavljati isključivo pojedinačno i na vlastitu odgovornost, u skladu sa svim dosadašnjim odredbama i pravilima koje nalažu Statut, Gospodarska osnova i Odluka Upravnog odbora
ZABRANJEN je bilo kakav oblik druženja, okupljanja i pripremanje hrane na objektima (ribičkim domova)
– Jedan ribolovac može koristiti samo jedno ribolovno mjesto i to sa NAJMANJIM RAZMAKOM OD 15 METARA za obavljanje ribolova
OBAVEZNO je pridržavanje mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka odnosno kretanja
– Svaki ribolovac osobno je odgovoran za poštivanje gore navedenih mjera i mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite. Kontrolu poštivanja mjera provodi civilna zaštita i policija, a ribočuvarska služba obavlja zadatke iz svoje nadležnosti i surađuje sa civilnom zaštitom i policijom
– Određene dodatne mjere mogu donijeti i članice (ribolovna društva) s obzirom na specifičnosti pojedinih voda ( ribnjaci i rukavci) ali ne mogu biti u suprotnosti sa mjerama Stožera, Gospodarske osnove i Zakona o slatkovodnom ribarstvu
– U slučaju ne poštivanja gore navedenih pravila ili mjera Stožera, ukinut će se dozvola obavljanja rekreativnog ribolova.

Voditelj rib.područja: Željko Macanić

Predsjednik: Tihomir Ronta dipl.ing.građ.