Odluka UO ZŠRU D.Miholjac o obveznoj prijavi za noćni ribolov na zatvorenim vodama Zajednice

Odluka UO ZŠRU D.Miholjac o obveznoj prijavi za noćni ribolov na zatvorenim vodama Zajednice

Na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 17.06.2020.godine donesena je slijedeća

O d l u k a

Svi športski ribolovci iz udruga članica ZŠRU D.Miholjac ili športski ribolovci koji kupuju dnevnu dozvolu na svim zatvorenim vodama Zajednice (rukavci rijeke Drave i ribnjaci) ukoliko žele obavljati noćni ribolov su dužni izvršiti prijavu najkasnije do 18.00 sati istoga dana prije izlaska na vodu.
Prijava se vrši u udruzi koja skrbi za određenu vodu, npr:
Ribnjak Golinci-upravi ŠRD “Linjak”, ribnjak Švajcerija – upravi ŠRD “Đurđenovac” itd.
Molimo sve športske ribolovce da se pridržavaju ove Odluke, a za nepridržavanje poduzimati će se sankcije za prekršitelje.
Za provođenju Odluke zadužuju se predsjednici udruga članica, voditelj ribolovnog područja i ribočuvarska služba.

Za Upravni odbor
Predsjednik
Tihomir Ronta dipl.ing.građ.