Poduzimanje hitnih mjera spašavanja ribljeg fonda

Poduzimanje hitnih mjera spašavanja ribljeg fonda

Stanje na svim zatvorenim vodama ZŠRU D Miholjac pozorno se prati, a posebno rukavaca rijeke Drave. Na svim vodama je loše stanje zbog duge suše, nije bilo visokog vodostaja, velika količina travne smjese, visoka temperatura i nizak vodostaj uzrokuju takvo stanje. Posebno je bilo kritično na vodi Zatoka u P.Moslavini i odlučeno je obratiti se Vodnogospodarakom odjelu Hrvatskih voda u Osijeku, a o istom je izvješten i Stožer CZ Osječko baranjska Županije. 12.07.2020.godine voditelj ribolovnog područja Željko Macanić i predsjednik Zajednice Tihomir Ronta obratili su se voditelju Odjela gospodinu Kovačeviću telefonski i elektronski. O istom je izvješten i dožupan Goran Ivanović. Dobili smo pozitivan odgovor i već 13.07.2020. godine izvršene su predradnje za akciju upumpavanja, a 14.07.2020.godine stigao je spas za Zatoku. U akciji su sudjelovali i djelatnici ispostave HV-a iz D.Miholjca. Hvala svima na suradnji i ponoći u ime ZŠRU D.Mihiljac i matične udruge ŠRD “Štuka” P.Moslavina. Time je problem riješen ali se mora nastaviti borba za operativno rješenje problema i spašavanje svih rukavaca, jer se klimatski uvjeti ubrzano mijenjaju i treba poduzimati mjere zaštite u revitalizacije.