Polaganje ribičkih ispita

Polaganje ribičkih ispita

U organizaciji ZŠRU D.Miholjac i RŠU “Udica” 22.02.2019.godine polaganju ribičkih ispita pristupilo je rekordnih 54 kandidata.
Svi su uspješno položili ispit.Dobro došli u obitelj športskih ribolovaca i BISTRO!

{AG}23.2.2019{/AG}