Poribljavanje ribolovnih voda ZŠRU D. Miholjac

Poribljavanje ribolovnih voda ZŠRU D. Miholjac

Molimo Vas da objavite slijedeće:

Zajednica ŠRU D.Miholjac izvršit će zimsko poribljavanje svih zatvorenih ribolovnih voda dana 05.12.2019.godine. Vode će biti poribljene sa šaranom, amurom i deverikom – cca 1800 kg.
Upozoravam športske ribolovce da će biti zabrana ribolova u trajanju od 10 dana tj.ribolov će biti dozvoljen od 16.12.2019. (ponedjeljak).
Za vrijeme zabrane dozvoljen je samo ribolov varalicom- blinkeranje i bit će pojačan nadzor ribočuvarske službe.

 

Tajnik
Voditelj ribolovnog područja
Željko Macanić