Poribljavanje sa šaranskom mlađi

Poribljavanje sa šaranskom mlađi

IMG 20190304 185125 1000

Dana 06.04.2019.godine izvršeno je poribljavanje Stare Drave u D.Miholjcu sa 100 kg šaranske mlađi (2000-2500 komada). Poribljavanje je sukladno odobrenju ovlaštenika ZŠRU D.Miholjac izvršila RŠU “Udica”.
Mole se ribiči da obrate pažnju i u slučaju ulova šarančiće vrate neozlijeđene u vodu.