Poribljavanje voda ZŠRU D. Mihojac

Poribljavanje voda ZŠRU D. Mihojac

U skladu s Gospodarskom osnovom i Planom gospodarenja za 2019.godinu Zajednica ŠRU D.Miholjac izvršiti će poribljavanje svih voda kojima gospodari.

Vode će se pobrinuti sa 1200 kg šarana veličine 1,5 do 2,5 kg.
Za 10 – tak dana izvršiti će se i poribljavanje sa amurom sa cca 550 kg. Naredno poribljavanje do određene kvote prema Planu gospodarenja slijedi na jesen.
Kako je na vodama stvorena ledena pokornica neće biti zabrane ribolova, no u slučaju zatopljenja uslijedit će zabrana prema Planu u trajanju od 10 dana.
Molimo športske ribolovce da se toga pridržavaju.Bit će pojačan nadzor ribolovom voda.
Svim ribičima bistro u 2019.godini i molimo da se pridržavaju Pravilnika i Zakona o slatkovodnom ribarstvu.
Sve upute o Planu gospodarenja svi članovi dobit će na Skupštinama koje se održavaju ovih dana.

 

Tajnik i rukovoditelj rib.područja
Željko Macanić

{AG}18.1.2019{/AG}