Privremena zabrana ribolova na vodi “Selišće” u Sv. Đurđu

Privremena zabrana ribolova na vodi “Selišće” u Sv. Đurđu

Zajednica ŠRU D. Miholjac

O B A V I J E S T


Na osnovu zahtjeva ŠRD “Đurađ”, na temelju uvida u stanje na vodi i u konzultaciji sa strukom donosi se


O d l u k a


o privremenoj zabrani ribolova na vodi Selišće u Svetom Đurđu. Privremena zabrana je donesena na osnovu izrazito loše hidrološke situacije u cilju zaštite ribljeg fonda i ihtifaune.
   

 Odluka važi do daljnjega.


Dana 07.09.2020.godine


   Voditelj ribolovnog područja
              Željko Macanić