Proljetno poribljavanje ribolovnih voda ZŠRU D.Miholjac

Proljetno poribljavanje ribolovnih voda ZŠRU D.Miholjac

U srijedu 22.03.2023.godine izvršeno je proljetno poribljavanje ribolovnih voda ZŠRU D.Miholjac.
Prema Planu gospodarenja vode su poribljene sa 1400 kg šarana i 500 kg amura.
Zabrana ribolova traje od 22.03. do 28.03.2023.godine.
Ribolov je dozvoljen od 29.03.2023. godine (srijeda).