V kolo Županijske lige za seniore i seniorke – ZAVRŠNICA

V kolo Županijske lige za seniore i seniorke – ZAVRŠNICA

Današnjim danom  završena je Županijska liga za seniore i seniorke na vodi Topoljski dunavac-“Puškaš” u Baranji.      Napomena da su seniori  i seniorke lovili zajedno utvrđenom satnicom od  4 sata, a nagrade su se dijelile za svaku kategoriju posebno.
       Od ekipa iz Zajednice ŠRU D.Miholjac u ligi su nastupili seniori RŠU “Udica” D.Miholjac i  ŠRD “Smuđ” Črnkovci, te seniorke “Šarana” P.Podravski.
        U 5. kolu seniori “Smuđa” zauzeli su 6.mjesto,  seniorke “Šarana” 12.mjesto, a ekipa “Udice” zauzela je 14.mjesto.
        Za izdvojiti je plasman Petra Majdenića iz “Smuđa” i osvajanje drugog mjesta u sektoru i srebrne medalje.
        Izdvajanjem rezultata seniorke “Šarana” su danas osvojile 2.mjesto, Marta Sudarić osvojila je zlatnu medalju, a Elizabeta Skrbin i Sanja Macanić srebrne medalje.

        Kad su se obračunali svi rezultati nakon 5.kola ekipa seniora “Smuđa” je četvrta, Seniori “Udice” su 10-ti, a seniorke “Šarana” osvojile su u ukupnom plasmanu 11. mjesto. Kod izdvojenih rezultata osvojile su  2.mjesto i pehar i ekipno srebrne medalje.
        U ukupnom pojedinačnom poretku od 64 natjecatelja Antonio Juras iz “Smuđa” je deveti, a Sanja Macanić iz “Šarana” devetnaesta.
         Kad se izdvoje rezultati seniorki u Županijskoj ligi Sanja Macanić osvojila je treće mjesto i brončanu medalju, Marta Sudarić je bila četvrta, a Elizabeta Skrbin peta.

Rezultati