Vodeni val prošao područje ZŠRU D. Miholjac

Vodeni val prošao područje ZŠRU D. Miholjac

22.07.1972.godine visina vodenog vala na rijeci Dravi bila je maksimalnih 538 na vodomjeru kod D.Miholjca.
Vodeni val koji nas je zadesio ovih dana iznosio je najviših 527 cm 11.08.2023.godine u12,00 sati.
Uprave i članovi ŠRD-a Zajednice ŠRU D.Miholjac ovaj put su bili puno spremniji, no bez šteta se nije moglo jer je vodu koja je nailazila velikom brzinom gotovo nemoguće zaustaviti. Poplavljeni su ribolovni domovi u P.Moslavini, Viljevu i P.Podravskim. ŠRD ” Štuka” je svoju imovinu u domu podigla na viši nivo, tako da će se šteta u domu tek vidjeti.Neposredno prije vodenog vala ŠRD “Zlatni Karas” je svu imovinu iz ribičkih doma sklonila na sigurno.
Oko ribičkih doma u P.Podravskim članovi ŠRD “Šaran” izgradili su od vreća obrambeni nasip oko doma.Ipak nije izdržao do kraja.Moralo se pristupiti ispunjavanju sa agregatom da se smanji dotok vode u dom. U tome su uspjeli.
Velik broj športskih ribolovaca odazvao se zahtjevu Stožera civilne zaštite i sudjelovao na jačanju obrambenih nasipa na području P.Moslavine, Viljeva i D.Miholjca.
Uspjelo se, jer većih šteta nije bilo, a sada nam predstoji smirivanje stanja i iščekivanju da se riba vrati u svoja prirodna staništa.
Ribočuvari će pojačati svoje aktivnosti u borbi protiv ribokradica koji koriste ovakve situacije.