Zatoka je spašena!

Zatoka je spašena!

Hvala Hrvatskim vodama na pomoći i suradnji! -Vodnogospodarskom odjelu Osijek i gospodinu Željku Kovačeviću i operativi HV-a -ispostava D.Miholjac, načelniku Stožera CZ-e OBŽ-e dožupanu Goranu Ivanoviću na podršci i brzom djelovanju!